Ring og få en gratis vurdering af din sag: 52101033 | 40829290

Din forsvarsadvokat i Aalborg

Få den bedste juridiske hjælp med Jakob Dalsgaard-Hansen som din forsvarsadvokat. Jeg tilbyder erfaren, forstående og målrettet advokatbistand i Aalborg og det øvrige Nordjylland. Med over 14-års erfaring med alle slags anklager – lige fra spirituskørsel og trafikforseelser til volds- og formueforbrydelser, er jeg den bedste måde at sikre din frihed på.

Kontakt os

Er du anholdt eller sigtet for en forbrydelse, er der god sandsynlighed for, at du er uskyldig, eller at du blot har begået en ærlig fejltagelse. Uanset hvad omstændighederne måtte være, så skal mine kolleger og jeg nok være din trofaste støtte i denne svære situation, og vi vil gøre alt for at sikre din frihed. Send os en mail eller ring på 40 82 92 90.

Flere muligheder for at sikre din frihed

De fleste almindelige forsvarsadvokater kan fortælle dig, om din sag er god eller dårlig, samt hvilken straf du kan risikere at få. Herefter vil det være op til dig, om du vil erkende anklagerne eller få sagen indbragt for retten.

Som erfaren forsvarsadvokat føler jeg ikke, at det er godt nok kun at give dig valget mellem en retssag eller erkendelse af skyld. Derfor arbejder jeg målrettet på at give dig flere muligheder.

I mange tilfælde kan en almindelig straf erstattes med mildere alternativer som behandling, samfundstjeneste eller en betinget dom. Ved at gøre brug af disse muligheder sikres du det optimale resultat i enhver sag.

En ekspert koster det samme som en almindelig advokat.

I de fleste straffesager kan du få beskikket en advokat. Det betyder, at retten fastsætter advokatens timepris – og at du kun skal betale, hvis du bliver dømt skyldig. Du kan selv vælge, hvilken advokat du vil have beskikket.

Prisen er den samme uanset om du vælger en almindelig advokat, eller en ekspert i strafferet med 14-års erfaring. Kontakt derfor straks Jakob Dalsgaard-Hansen for en uforpligtende vurdering af din sag!

Vi repræsenterer klienter i Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune,
Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune, Morsø Kommune, Vesthimmerland Kommune, Rebild, Mariagerfjord Kommune,
og resten af Danmark.

Dalsgaard Advokatfirma
CVR-nummer: 39 64 24 17